Hekeren
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hekeren
Locatie
Adres: Lintelerweg 5
Goor
Gemeente Goor
Provincie Overijssel

Huis Hekeren ligt ten noordoosten van de oude stad Goor aan de Bolscher- of Olybeek.
Typologie

De typologie van het middeleeuwse huis te Goor is niet bekend, maar er bestaat een vermoeden dat het bisschoppelijke kasteel bij Goor wel eens de voorganger van het huis te Goor ofwel het huis Hekeren geweest kan zijn. Het huis dat in 1596 gereed kwam is te typeren als een moated site.
Etymologie
Het huis lag in het kerspel Goor en heette vroeger dan ook Huis te Goor.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 12-10-2000

Hekeren is een gepleisterd landhuis bestaande uit twee haaks op elkaar geplaatste vleugels. Het op het oosten liggende front is voorzien van een klassicistische middenpartij, waar pilasters een driehoekig fronton dragen. Het huis is omringd door een 19e eeuwse landschappelijke aanleg. Het 18e eeuwse lanenstelsel is bewaard gebleven. De kelders zijn nog uit de Middeleeuwen bewaard gebleven. Het huis Hekeren wordt nu tijdelijk gebruikt als asielzoekerscentrum door de Geldergroep.