Bellinkhof / Vogelzang
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Bellinkhof / Vogelzang
Locatie
Adres: Bellinkhofsweg 3 en 5
Almelo
Gemeente Almelo
Provincie Overijssel

De havezate Bellinkhof was ten westen van de stad Almelo gelegen, aan de oude weg naar Wierden die ten zuiden van het goed liep, 250 meter ten zuidwesten van het huidige huis. De hier gegeven coördinaten zijn gebaseerd op Archis waarnemingsnummer 2538.
Typologie

De typologie van het huis de Bellinkhof dat waarschijnlijk in de 16e eeuw is gebouwd, is niet bekend vanwege het ontbreken van historische gegevens of archeologisch onderzoek. De redactie vermoedt dat dit object een adellijk huis is, vergelijkbaar is met een vakwerkhuis dat staat in Borne, het Grotenhuis (Mensema en Gevers 1995, 94-100). Bellinkhof was vermoedelijk zeer gelijk aan dit Grotenhof, nl. ook een adellijk huis ind de vorm van een vakwerk huis op een stenen fundering.
Etymologie
Het huis Bellinkhof is genoemd naar de familie die het huis in bezit heeft gekregen. Voordat de naam Bellinkhof gebruikt werd, heette het erve Vogelzang (o.a. in 1395), wat mogelijk wijst op het bestaan van een 14e-eeuwse adellijke lusthof (vergelijkbaar met de naam Vogelzang in Zuid-Holland).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 01-12-2000

Op Bellinkshofweg 3 (De Keuken) en 5 bevindt zich de oude huisplaats van de voormalige havezate Bellinkhof. Dit hoort nu bij het landgoed van het herenhuis 'Huize de Bellinckhof' uit 1922.