Weleveld
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Weleveld
Locatie
Adres: bij Bekkingvelderweg 2
Zenderen
Gemeente Borne
Provincie Overijssel

Weleveld lag ten noordoosten van de huidige Hertmerbrug bij de Bornsche Beek.
Typologie

Het 16e eeuwse huis zou als moated site getypeerd kunnen worden. Het is echter onbekend wat de typologie van het laat-middeleeuwse huis is geweest.
Etymologie
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 05-10-2000

De huisplaats is in 1995 deels gereconstrueerd en er zijn enkele lanen van het lanenstelsel overgebleven. Het landgoed viel vanaf 1962 onder de bepalingen van de Natuurschoonwet 1928. Als herinnering aan het oude huis zijn in 1994 de oorspronkelijke grachten weer uitgegraven. Er is een boerenbedrijf in erfpacht op het landgoed.

Dakenplan: D.B.M. Hermans