Twickel
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Twickel
Locatie
Adres: Twickelerlaan 1-3-5
Deldeneresch
Gemeente Ambt Delden
Provincie Overijssel

De havezate Twickel ligt in het uiterste zuidoosten van de Deldener Esch, ten noorden van de stadskern van Delden, daarvan gescheiden door de snelweg van Hengelo naar Goor.
Typologie

Het laat-16e eeuwse Twickel was waarschijnlijk te typeren als een moated site. De verschijningsvorm van het middeleeuwse Twickel is onbekend, maar bestond in ieder geval uit een hoofd- en voorburcht, daterend uit de 14e eeuw.
Etymologie
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 28-11-2000

Het huis op het noordoosten heeft nu merendeels een representatieve functie en wordt slechts voor een klein deel bewoond. Op de voorburcht staan twee symmetrische bouwhuizen op L-vormige plattegrond uit omstreeks 1730. De geometrische hoofdstructuur van het grote park rond het huis dateert uit het derde kwart van de 17e eeuw. Omstreeks 1700 werd het geheel omgeven door een geometrisch lanenstelsel. Binnen de hoofdstructuur werd het park omstreeks 1770 en 1830 geheel in de landschapsstijl herschapen. Verder staat er nog een oranjerie uit de laat 18e eeuw en zijn er verschillende tuinen op het terrein. In de nabijheid van het kasteel in het landschapspark staan ook enkele bijgebouwen: de kasteelboerderij (ca. 1880), de jachtopzienerswoning 'Casa Nova' (ca. 1880), de boerderij annex jachthuis 'Wanink' (1881) en de boswachterswoning (ca. 1900).

Ansicht: collectie NKS