Singraven
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Singraven
Locatie
Adres: Molendijk 37
Denekamp
Gemeente Denekamp
Provincie Overijssel

De havezate Singraven ligt ten westen van Denekamp in een lus van de rivier de Dinkel op de grens met de gemeente Losser.
Typologie

De typologie van het middeleeuwse Singraven is niet bekend wegens het ontbreken van historische of archeologische gegevens. Het werd in de 15e eeuw zowel een versterkt huis ('munitio') als een 'vestinge' genoemd, maar vanaf 1651-1661 vrijwel geheel nieuw herbouwd.
Etymologie
'Singraven' betekent letterlijk 'grote graven'. De naam is erg oud, want het woord 'sin' in die betekenis is aan het einde van de vroege middeleeuwen al niet meer gangbaar.
Huidige situatie
Het 17e eeuwse huis Singraven ligt op het noorden en heeft nu een museale bestemming. Het heeft sinds 1923 een classicistische voorgevel van zandsteen van zeven traveeën met Ionische pilasters en een driehoekig fonton. De stijl is naar voorbeeld van de traptoren die tegen de westzijde van het huis staat. De uitbouwen aan de achterkant liggen naar het zuiden en zuidwesten. Alle gevels behalve de noordzijde zijn gepleisterd. Het interieur heeft een 18e eeuws aanzien en is ingericht met meubilair uit die tijd.Achter het huis staat een gepleisterd koetshuis annex schuur (1868 met oudere kern) en in de ommuurde moestuin staat een oranjerie (1920-1922). Het huis wordt omgeven door een landschapspark uit 1934. Verder staan op het land nog enkele dienstwoningen uit de eerste helft van de 20e eeuw en een dubbele watermolen (1828) aan de rivier de Dinkel. Het molenaarshuis hierbij is ingericht als restaurant.