Diepenheim
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Diepenheim
Locatie
Adres: Stedeke 1, 1A, 2, 3
Diepenheim
Gemeente Hof van Twente
Provincie Overijssel

Het huis Diepenheim ligt ten westen van het gelijknamige stadje, ten noorden van de Lochemseweg.
Typologie

De middeleeuwse verschijningsvorm van het huis Diepenheim is niet bekend. Er zijn geen afbeeldingen of beschrijvingen en de archeologische gegevens vormen ook geen bewijs voor een duidelijke typologie. Vondsten achter het huidige huis horen wellicht bij een voorburcht, maar de middeleeuwse fundamenten van de voormalige woonkern liggen onder het huidige huis.
Etymologie
De naam 'Diepenheim' bestaat uit twee delen. 'Diep' staat in het middelnederlands voor nat of moerassig en wijst wellicht op de moerassen waartussen de burcht was gesticht. 'Heim' staat waarschijnlijk voor het germaanse 'haima' dat duidt op 'woonplaats'.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 29-09-2000

Het huidige huis Diepenheim stamt uit de 17e eeuw en is gebouwd in de classicistische stijl. Het is een laag, blokvormig landhuis op het zuidoosten, met souterrain, dat aan de achterzijde in een plateau ('De Kasteelbelt') is ingegraven en waaronder zich een hoge bel-etage onder omgaand schilddak verheft. Fundamenten van het middeleeuwse kasteel zijn onder het huis bewaard gebleven. Het huis ligt op het zuidoosten. Van de twee zijvleugels bestaat alleen nog de rechtervleugel, die de keuken herbergt. Het voorplein wordt geflankeerd door twee met schilddaken gedekte bouwhuizen en is toegankelijk via een brug en een zandstenen poortgebouw daterend uit 1685 met een smeedijzeren hek uit omstreeks 1900. Ten oosten en noordoosten van het huis ligt een 19e eeuwse landschappelijke parkaanleg met slingervijvers.