Haeren
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Haeren
Locatie
Adres: Haeren 1, 6367VP
Voerendaal;
Gemeente Voerendaal;
Provincie Limburg

Typologie
 (woning van een voorname adellijke familie.)
Hoe het oorspronkelijke hof Van Haeren er in de veertiende eeuw moet hebben uitgezien is niet bekend. Uit het feit dat de heer van Hoensbroek op Haeren heeft gewoond, mag worden afgeleid dat er sprake moet zijn geweest van een redelijk comfortabel en representatief adellijk huis
Etymologie
Hoewel er in de middeleeuwen leden van het aanzienlijk geslacht Van Haeren voogden van Maastricht waren en een van de eerste bewoners het toenmalige hof van Haeren getrouwd was met een dochter van de familie Van Haeren, kan niet worden aangetoond dat leden van deze familie het hof hebben gebouwd en/of bewoond. Mogelijk dat de naam van het hof Haeren is afgeleid van de locatie: een natuurlijke met bomen begroeide zandige verhoging in het landschap.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: december 2016

Huidige functie:

Het oorspronkelijke kasteel is onderverdeeld in appartementen die ieder een eigen eigenaar hebben.