Dammerscheid;
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Dammerscheid;
Locatie
Adres: Parkstraat
Voerendaal;
Gemeente Voerendaal;
Provincie Limburg

Hoewel niet alle geleerden het hier over eens zijn, is de meest waarschijnlijke locatie van het voormalige kasteelterrein de plek binnen de gemeente Voerendaal in het park 't Brook, ten oosten van de Parkstraat en ten westen van het zuidelijk gedeelte van de aanwezige waterpartij. De door de Fransen op een kaart uit 1794 weergegeven locatie van Dammerscheid is waarschijnlijk de locatie van de hoeve Overste Voerendaal.
Typologie
 (Geen nadere omschrijving beschikbaar)
Er zijn geen nadere gegevens beschikbaar, waaruit de aard en omvang van het kasteel kan worden afgeleid.
Etymologie
Evenals over de locatie van het voormalige kasteel bestaat er ook discussie over de naam ervan. Als meest waarschijnlijk wordt gesteld, dat het kasteel werd vernoemd naar de oorspronkelijke bewoners ervan, een oud adellijke Duitse familie. De stelling dat kasteel en familie vernoemd zouden zijn naar de locatie, de scheiding der dammen, wordt minder waarschijnlijk geacht.
Huidige situatie
Huidige functie:

Het voormalige kasteelterrein vormt thans onderdeel van het door de gemeente ingerichte stadspark 't Brook.