Selwerd I
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Selwerd I
Locatie
Adres: Laan naar Het Klooster
Groningen
Gemeente Groningen
Provincie Groningen

Het terrein ligt bij de Laan naar Het Klooster en grenst aan het Crematorium. Het terrein ligt 800 meter oostelijk van Selwerd II.
Typologie

Bij de opgraving in 1995 zijn op de westelijke verhoging de fundamenten gevonden van een bijna vierkant huis van ca. 15 x 18 meter met mogelijk een oostelijk aangebouwde traptoren (Kortekaas 1995). Dat zou kunnen passen bij het type woontoren.
Etymologie
Het kasteel is genoemd naar het geslacht Selwerd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 10-02-2010

Het mogelijke kasteelterrein is een vierkante verhoging met een tweede verhoging ten oosten daarvan, mogelijk op te vatten als voorburcht. De drie evenwijdige hoefijzervormige laagten zijn mogelijk grachtrestanten. Boringen en weerstandsmetingen hebben in de hoge delen veel puin opgeleverd en er zijn bij opgraving aanwijzingen voor een rechthoekig gebouw met afmeting 15 x 18 meter op het westelijke kasteelterrein. Op de mogelijke voorburcht zijn resten gevonden van één of twee stenen gebouwen van maximaal 35 x 15 meter. Op de overgang van gracht naar verhoging bevindt zich bij beide verhogingen een brede zone van afbraakpuin. Het terrein geniet archeologische rijksbescherming.