Verhildersum
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Verhildersum
Locatie
Adres: Wierde 40, 9965 TB Leens
Leens
Gemeente De Marne
Provincie Groningen

Het kasteelterrein ligt op een kwelderwal direct ten oosten van het dorp Leens en grenst in het noorden aan de provinciale weg N 361 en het adres is Wierde 40, Leens.
Typologie

Onder het oostelijk deel van het huidige langhuis zijn drie samenhangende 14e eeuwse kelders gevonden met afmeting 8 x13 m buitenwerks. Het type woontoren ligt voor de hand naar analogie van de steenhuizen in de Ommelanden in de 14e eeuw, maar blijft speculatief. Ontpleistering van deze oudste bouwdelen zou meer zekerheid kunnen verschaffen (F.J.van der Waard, 2007).
Etymologie
De naam van het huis wordt afgeleid van een ver(vrouw) Hilde(rt), wanneer deze vrouw precies leefde is onbekend, ‘Vrouw Hilda’s Heem’ luidt het dan uiteindelijk.
Huidige situatie
De oprijlaan vanuit het zuiden vormt de centrale as die uitmondt in het de kasteelterrein in een dubbele omgrachting. Het kasteeleiland heeft bakstenen keermuren. Aan de noordzijde staat een rechthoekig gebouw, in één woonlaag met schilddak en hoekschoorstenen. Het gebouw is deels onderkelderd. Er is een bescheiden bordes bij de ingangspartij met bovenlicht. De achter- en zijgevels grenzen aan het water en vormen zo onderdeel van de keermuren.Voor het huis ligt een geometrisch tuintje met linden langs de voorgevel.