Woltersum, Huis te
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Woltersum, Huis te
Locatie
Adres: Kollerijweg
Woltersum
Gemeente Ten Boer
Provincie Groningen

Het oude borgterrein ligt in de bebouwde kom van Woltersum aan de Kollerijweg.
Typologie

Kroniekschrijver Rengers ten Post deelt mee dat in het begin van de 15e eeuw het steenhuis en borg van Ebbe Ackinga te Weiwerd werden verwoest en hij daarna in Woltersum nabij de brug over de Ee een nieuwe borg liet bouwen. Het is aannemelijk dat in die eeuw in Groningen een type woontoren is gebouwd.
Etymologie
De naam is afkomstig van de plaats Woltersum.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 09-07-2009

De grenzen van het vroegere borgterrein zijn nog aanwijsbaar, de grachtrestanten liggen droog. Het terrein is aan de straatzijde bebouwt met stadsboerderijen. De meest zuidelijke boerderij genaamd ‘Akkemaheerd’ herinnert aan de vroegere Ackingaheerd.