Oosterwijtwerd, huis te / Ripperdaborg
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Oosterwijtwerd, huis te / Ripperdaborg
Locatie
Adres: Dorpstraat
Oosterwijtwerd
Gemeente Loppersum
Provincie Groningen

Het oude borgterrein ligt direct ten zuidoosten van de bebouwing van Oosterwijtwerd, aan de Dorpstraat.
Typologie

De afbeeldingen van Coenders 1678 en Schoemaker 1730 laten een rechthoekig kasteel zien met twee bouwlagen en een zadeldak. Als daarin de 15e- eeuwse vorm is bewaard zou dat kunnen passen bij het type woontoren.
Etymologie
de naam is afkomstig van de plaats Oosterwijtwerd. De andere bekende naam Ripperdaborg is afgeleid van het geslacht Ripperda, eigenaar vanaf de 15e eeuw
Huidige situatie
Op het afgegraven terrein rest nog een deel van de oostelijke binnenste gracht aanwijsbaar.Het terrein is in gebruik als grasland.