Rodenburg / Roomburg;
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Rodenburg / Roomburg;
Locatie
Adres: Terrein ingesloten tussen Zaanstraat/Vliststraat/Kasteelhof
Leiden;
Gemeente Leiden;
Provincie Zuid-Holland

Het voormalige kasteelterrein is gelegen in de huidige gemeente Leiden in de Roomburgerpolder tussen de A4 in het oosten, het Rijn-Schiekanaal in het westen en de Nieuwe Rijn in het noorden. In het verleden behoorde dit gebied tot de gemeente Zoeterwoude. Het voormalige terrein van de hoofdburcht wordt ingesloten door de huidige straten De Zaanstraat, de Vliststaat en het Kasteelhof. De locatie van de vermoedelijke voorburcht is gelegen op het terrein omsloten door de huidige straat het Kasteelhof. Een en ander zoals is op te maken uit kadastrale minuutkaart 1811-1832, gemeente Zoeterwoude, sectie A, blad 01.
Typologie
 (Voorzien van een ommuring)
Op grond van de in 1929 en 1939 uitgevoerde opgravingen heeft men geconstateerd, dat er sprake zou moeten zijn geweest van een vierkante woontoren op een vierkant kasteelterrein. Het kasteelterrein was omgeven door een muur en een gracht. Ten zuidwesten van deze hoofdburcht heeft waarschijnlijk een rechthoekige voorburcht gelegen.
Etymologie
Het kasteel en de eerste bewoners ervan zijn vernoemd naar de toenmalige nederzetting Rodanburg, die in de Karolingische tijd in het bezit was van het bisdom Utrecht.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: januari 2016

Op de locatie van het voormalige kasteelterrein zijn in de tweede helft van de twintigste eeuw woningen gebouwd.