Fraeylemaborg of Fraeylema
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Fraeylemaborg of Fraeylema
Locatie
Adres: Hoofdweg 30, 9621 AL
Slochteren
Gemeente Slochteren
Provincie Groningen

De Fraeylemaborg is gelegen aan de noordzijde van het oude gedeelte van het dorp Slochteren op korte afstand ten zuiden van het gemeentehuis van Slochteren, ten zuidoosten van de N387.
Typologie

Aangenomen wordt, dat het oudste gedeelte van het huidige huis stamt uit de dertiende eeuw en een rechthoekige stenen toren moet zijn geweest. In deze toren zouden de bewoners van het goed zich ten tijde van oorlogsgeweld veilig moeten hebben kunnen terugtrekken. Gezien de beperkte dikte van de muren van dit gedeelte van het huis, kan deze verdedigingsfunctie maar beperkt geweest zijn. Dit oudste gedeelte is nog te vinden ter plaatse van de huidige keuken met de daarboven gelegen kleine zaal. Vanaf de veertiende eeuw is men gestart met de uitbouw van deze toren tot een woonhuis. Na diverse verbouwingen kreeg het huis eind achttiende eeuw haar huidige vorm.
Etymologie
Het eerste gedeelte (Fraeylema) van de naam van het huis zou ontleend zijn aan de naam van één van de adellijke bewoonster ervan. Deze adellijke vrouw (aangeduid met Ver) met de naam Ailma, zou hebben geleid tot Fraetlema. Uit het tweede gedeelte (borg) van de naam kan worden afgeleid dat er sprake was van een stenenhuis.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: augustus 2015

Huidige functie:

Sinds 1975 is de borg eigendom van de Gerrit van Houtenstichting, die het als museum heeft ingericht om met name het werk van de gelijknamige schilder ten toon te stellen. Daarnaast worden er concerten gegeven en kunnen er huwelijken worden gesloten.