Vossenberg
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Vossenberg
Locatie
Adres: Merkelbeekweg
Schinveld
Gemeente Onderbanken;
Provincie Limburg

Het kasteelterrein van de voormalige motte Vossenberg is gelegen in het beboste gebied langs het noordelijk gedeelte van de Beekweg ten westen van de provinciale weg N274, tussen Schinveld en Brunssum.
Typologie

In het terrein zijn nog aanwezig resten van een motte uit de Late Middeleeuwen, hetgeen betrof een omgrachte burchtheuvel van het type Abschittsmotte.
Etymologie
Hoe het oorspronkelijke kasteel werd genoemd is niet bekend. De huidige naam De Vossenberg is waarschijnlijk van latere datum en afgeleid van de oudst bekende bewoners ervan en de nog aanwezige heuvel.
Huidige situatie