Mulro(e)de
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Mulro(e)de
Locatie
Adres: Thullerkerkweg
Thull
Gemeente Schinnen
Provincie Limburg

Het voormalige kasteelterrein is gelegen ten westen van de verbindingsweg tussen Schinnen en het ten zuiden ervan gelegen gehucht Thull, ten zuiden van de Mulderplas. De aangegeven coördinaten van de locatie van het voormalige kasteelterrrein zijn ingeschat op basis van de kadastrale minuutkaart gemeente Schinnen, 1811-1832, Limburg, sectie C, blad 02 in combinatie met Google Earth.
Typologie
 (Aanname)
Gezien de halverwege de twintigste eeuw op die plaats nog aanwezige ronde verhoging in het terrein, wordt aangenomen, dat het oorspronkelijk aanwezige huis een motte zou kunnen zijn geweest.
Etymologie
Mogelijk heeft de naam betrekking op de ontginning van het gebied ter plaatse.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: januari 2015

Van de oorspronkelijke bebouwing en de heuvel zijn geen resten meer aanwezig.