Gen Heck / Hegge
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Gen Heck / Hegge
Locatie
Adres: n.v.t.
Schinnen
Gemeente Schinnen
Provincie Limburg

Het kasteelterrein van het voormalige huis Gen Heck of Hegge was gelegen ten noorden van de A76 en de spoorlijn Sittard-Geleen, tussen Oude Kerk en Schinnen en tussen Huis Ter Borch en Huis Ten Dijcke. De coördinaten zijn afgeleid van de kadastrale minuutkaart gemeente Schinnen, 1811-1832, Limburg, sectie D, blad 01 en de Topografische militaire kaarten uit 1830-1850 en uit 1923 in combinatie met Google Earth.
Typologie
 (Mogelijke inschatting)
Op grond van de bij een opgraving in 1890 waargenomen funderingsresten zou kunnen worden geconcludeerd, dat er sprake moet zijn geweest van een middeleeuwse woontoren.
Etymologie
De naam van het huis is afgeleid van haag of omheining. Het huidige buurtschap van die naam is later ontstaan dan het huis. Mogelijk is de oorspronkelijke naam van het huis verloren gegaan en is het reeds verdwenen huis daarna naar het buurtschap vernoemd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: januari 2015

Huidige functie:

Bij de aanleg van het kolenspoor begin twintigste eeuw, ten noorden van de huidige spoorlijn Sittard-Geleen, zijn de restanten van de omgrachting gedempt. Of daarbij de in de grond nog aanwezige funderingsrestanten zijn verwijderd is niet bekend. In de tweede helft van de twintigste eeuw is op het binnen beide spoorlijnen gelegen terrein met het daarbij behorende deel van het voormalige kasteelterrein een Amerikaanse basis gebouwd. Of daarbij ook funderingsrestanten van het huis zijn verwijderd is niet bekend. Het kolenspoor aan de noordzijde is inmiddels weer verwijderd.