Oudheusden
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Oudheusden
Locatie
Adres: Kasteellaan 40
Oudheusden
Gemeente Heusden
Provincie Noord-Brabant

Het voormalig Kasteel van Oudheusden stond eertijds ter hoogte van de huidige Basisschool 'De Dromenvanger' (Kasteellaan 40) en directe omgeving. De resten werden in 1971 blootgelegd, niet gedocumenteerd en mogelijk geheel geruimd. Het oorspronkelijke kasteelterrein lag langszij het Oude Maasje, 250 m ten zuiden van de voormalige middeleeuwse kerk van Oudheusden. Coördinaten als opgegeven in Archis2 (Waarneming 37401) niet correct. Ten onrechte wordt het kasteel in de literatuur en de lokale traditie ook wel 'Nijenrode' genoemd. Dit is te wijten aan een verwisseling met een ander kasteel in Oudheusden, eertijds nabij Doeveren gelegen.
Typologie

Op basis van de twee tekeningen van Roelant Roghman, de kadasterkaart van 1832 en de gegevens van de blootlegging in 1971 valt de hoofdburcht te omschrijven als een onregelmatig vierkant, bestaande uit twee woonvleugels en een open binnenplaats. De twee woonvleugels stonden in een scherpe hoek tegen elkaar. Beide vleugels bestonden uit verscheidene bouwelementen. Zo bevatte de oostvleugel een slanke vierkante (trap)toren op de zuidoosthoek. De toegang tot het geheel verliep via een lichtvooruitstekend poortgebouw op het westelijk uiteinde van de noordvleugel. Het kasteel was aan drie zijden omgeven door twee omgrachte terreinen. Hiervan kan het oostelijke deel van het grootste terrein, en gelegen direct voor de noordvleugel met toegangspoort, beschouwd worden als de voorburcht, voorzien van een eigen poorttoren met aansluitende neerhofvleugel.Niet uitgesloten kan worden dat de burchtlocatie Oudheusden tevens de plaats is waar zich het 12de-eeuwse stamslot van de heren van Heusden bevond tot aan de verwoesting daarvan in 1202. Typologisch is dat stamslot niet nader te duiden, maar zou gelet op de periode van bestaan en de betreffende regio tot de categorie van de motte-burchten behoord kunnen hebben.
Etymologie
Oudheusden was eertijds 'Heusden', vermeld vanaf begin 12de eeuw en gelegen aan de zuidzijde van de Oude Maas (kerk St.-Jan-Evangelist, bisdom Luik). Dit 'Heusden' (Hysdene 1108-1121, kopie midden 13de eeuw; Hosden 1147, kopie 13de eeuw) betekent mogelijk 'omhulsel' (G. van Berkel en K. Samplonius, 1989, Het plaatsnamenboek, Houten, 82) of 'hoogte met hazelaars' (L. Toorians, ‘Place-names reflecting Gaulish *coslo-dūnon: Coudun, Colembert and Heusden’, Études Celtiques 37, 153-158).Na de verwoesting van de hier gelegen stamburcht van de heren van Heusden in 1202 volgde een verplaatsing van de zetel van de heerlijkheid naar de zich ontwikkelende marktnederzetting van (Nieuw-)Heusden (Husdenredam 1250) aan de overzijde van de Oude Maas, waar een nieuwe burcht werd gebouwd (parochie Aalburg, bisdom Utrecht). Met de terugkomst van een zijtak van de heren van Heusden naar het ‘geboortedorp’ (eind 13de eeuw) kreeg (Oud-)Heusden weer een kasteel. Voor deze zijtak en het dorp raakte de nieuwe benaming Oudheusden slechts geleidelijk aan ingeburgerd: Theodericus de Hosdine 1281 = Theodericus de Oudehuseden 1284; 'in camera veteris aule castri Huesdensis in parochia de Oudehuesden' 1332 (Van der Velden 1984, 99-100).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 2014

Onbekend. Ter plaatste ligt een nieuwbouwwijk.