Niemandsvriend, tolhuis
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Niemandsvriend, tolhuis
Locatie
Adres: N.v.t.
Sliedrecht
Gemeente Sliedrecht
Provincie Zuid-Holland

Het tolhuis lag achter de noordelijke dijk langs de Merwede van de toenmalige grafelijke heerlijkheid Niemandsvriend (niet duidelijk of deze naar het tolhuis is genoemd, maar wel waarschijnlijk). Het kasteel lag op een terrein net te noorden van de Baanhoek (de dijk), dat wordt omgeven door de Vlasakker (west), Zeeldraaier (noord) en Tolsteeg (oost). Ter plaatse van de hoofdburcht bevindt zich anno 2014 de parkeerplaats van een autohandelaar, de voorburcht te noorden daarvan maakt onderdeel uit van een psychiatrische inrichting.
Typologie

Het is niet bekend hoe dit tolhuis eruit heeft gezien.
Etymologie
Een tolgaarder is een 'niemandsvriend': de passerende schepen zullen niet graag tol betaald hebben.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 2000

Huidige functie:

Van het gebouw is niets te zien, evenmin als van het terrein, behalve dat een hedendaagse sloot op de plaats van de gracht tussen het huis en de voorburcht ligt. Het hoofdburchtterrein is grotendeels geasfalteerd over een losse puinlaag heen en bevat een garage-loods. Er is ook een restje boomgaard en een tuin van een belendend huis op dit terrein te vinden. De voorburcht, tot voor 1969 weiland, is volkomen overbouwd met de gebouwen van de psychiatrische inrichting De Merwebolder.