Van den Moere / Ter Moere
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Van den Moere / Ter Moere
Locatie
Adres: Monnikendreef 7
Zuiddorpe
Gemeente Terneuzen
Provincie Zeeland

Ten zuiden van Zuiddorpe lag Hof Ter Moere of Van den Moere. Het is genoemd naar de heren Van den Moere en bevond zich in een veengebied (Van den Broecke 1978, 286). Het zou ten noordoosten van Zuiddorpe hebben gelegen (Gottschalk 1984, 260), maar dat is niet correct. De AMK geeft de lokatie weer aan de westzijde van de Monnikendreef ter hoogte van nr. 7, daar waar nu de boerderij Monnikenhof ligt.
Typologie

De vorm van het kasteel is niet bekend. Er zijn geen betrouwbare afbeeldingen van overgebleven. De enige weergave van het kasteel is te zien op een kaart uit 1542 van Cornelis Jansen, waarop het kasteel schematisch staat afgebeeld met drie torens en een poort (Gottschalk 1984, 258-259). Blijkbaar bestond het kasteel toen nog.
Etymologie
Het kasteel is genoemd naar het geslacht Van den Moere.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 03-03-2014

Huidige functie:

Tegenwoordig is de vermeende locatie van het kasteel waarschijnlijk in gebruik als akker- en/of weiland.