Alkemade
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Alkemade
Locatie
Adres: Wasbeeklaan 31, 2361 HG
Warmond
Gemeente Teylingen
Provincie Zuid-Holland

Op grond van informatie verkregen uit oude akten, de in 1751 uitgevoerde graafwerkzaamheden en satellietfoto's is men na diverse onderzoeken in 2006 en 2012 tot de conclusie gekomen, dat de locatie van de oude burcht van de heren van Alkemade moet hebben gelegen langs de huidige Ringsloot op een afstand van circa 250m ten oosten van de voormalige hofstede Oud-Alkemade.
Typologie

Op grond van de beschrijving betreffende opgravingen uit 1751, zichtbare verkleuringen in het landschap op satellietfoto's uit 2005, nader onderzoek uit 2005 en 2012 en vergelijkbare versterkingen uit de directe omgeving, is door de onderzoekers afgeleid, dat er sprake moet zijn geweest van een ronde bakstenen toren omgeven door twee concentrische cirkelvormige grachten.
Etymologie
Voor zover bekend heeft de voormalige versterking de naam gekregen van de familie, die het gebied in de dertiende eeuw heeft gekocht en er een woontoren heeft gebouwd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: december 2014

Huidige functie:

De locatie van de oorspronkelijke burcht van de heren van Alkemade is gelegen langs de huidige Ringsloot in een voormalig weiland op circa 250m afstand van de in 1824 gesloopte hofstede 'Oud-Alkemade'. Het grootste gedeelte van het voormalige kasteelterrein is verdwenen bij de aanleg van een jachthaven in 2012-2013.