Oudenborgh
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Oudenborgh
Locatie
Adres: Oude Borgstraat bij 14
Merum
Gemeente Roermond
Provincie Limburg

De ruïne van het voormalige kasteel Oudenborgh is gelegen in het dorp Merum, ten zuid-westen van het centrum van Roermond, in het park van een negentiende-eeuwse buitenplaats. Op de kadastrale minuutkaart gemeente Herten, 1811-1832, Limburg, sectie C, blad 02 zijn geen onderdelen van het voormalige kasteel aangegeven. Hieruit kan worden opgemaakt dat het gebouw al lange tijd een ruïne moet zijn geweest.
Typologie
 (vermoedelijk oorspronkelijk alleen een woontoren)
Er zijn geen gegevens beschikbaar waaruit kan worden afgeleid hoe het stamslot van het geslacht van de heren van Mereheim er oorspronkelijk heeft uitgezien. In een oorkonde uit 1240 is er sprake van een kasteel, dat mogelijk maar uit een (woon)toren bestond.
Etymologie
Het is niet bekend, waaraan de naam 'Oudenborgh' of 'De Oude Borg' is ontleend.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: augustus 2012

Huidige functie:

Van het voormalige kasteel van de heren van Mereheim is thans alleen nog maar de op het landgoed de Oude Borg aanwezige de door klimop overwoekerde ruïne van een van de torens. Dit betreft een toren met buitenwerkse afmetingen van circa 14,50m en muurdikten van 3,80m, die is opgebouwd uit kolenzandsteen en Maaskeien in combinatie met tufstenen banden en hardstemnen hoekblokken. Gezien de lage ligging ervan in het terrein en de mogelijke tekenen van aansluitende schildmuren, lijkt de meest waarschijnlijkeeen aanname, dat er sprake is van een hoektoren die onderdeel vormde van een veel groter complex.