Menkemaborg
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Menkemaborg
Locatie
Adres: Menkemaweg 2-4, 9981 CV Uithuizen
Uithuizen
Gemeente Eemsmond
Provincie Groningen

Het kasteelterrein ligt direct ten oosten van de bebouwde kom van Uithuizen, ten noorden van de N999 en ten zuiden van de N363
Typologie
 (Betreft het allereerste bouwvolume uit de 15e eeuw)
Het oudst bekende bouwwerk betrof een vierkant steenhuis, bestaande uit een kelder, een bovenleggende verdieping afgedekt door een zadeldak. In de volgende eeuwen werd deze toren uitgebreid naar een rechthoekig gebouw, een L-vormig gebouw, een u-vormig gebouw, waarna ten slotte de binnenplaats werd volgebouwd. Hierdoor ontstaat uiteindelijk in de achttiende eeuw een bouwwerk bestaande uit drie naast elkaar gelegen beuken, ieder met een eigen zadeldak, waarvan de kap pen in dezelfde richting zijn georiënteerd.
Etymologie
De naam van het huis is afkomstig van de eerste bewoners, de familie Menkema.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 28-01-2009

Centraal op het vierkante borgterrein ligt het op rechthoekige grondslag opgetrokken driebeukige hoofdgebouw. Voorgevel naar noordwesten gelegen. In 1705 door architect Allert Meijer verbouwd tot het huidige aanzien. Het bakstenen pand omvat drie evenwijdige bouwlichamen onder drie gedekte zadeldaken, waarvan het eerste wordt beëindigd door trapgevels en de overige door topgevels met schoorstenen. De eerste twee beuken bestaan uit twee bouwlagen en een kapverdieping; het achterste bouwlichaam bestaat uit een souterrain met opkamers en een kapverdieping. Gevelsteen in de noordoostgevel. Het rechthoekige voorterrein heeft op de hoeken twee vierkante torentjes met leien gedekt. De symmetrische voorgevel heeft centraal de omlijste toegangsdeur met bovenlicht en daarboven een zandstenen reliëf met het alliantiewapen Alberda-Van Berum. Aan weerszijden 18e-eeuwse schuifvensters. Aan de voorgevel de gesigneerde dienstbel uit 1655. Het interieur laat een gaaf bewaard 18e-eeuwse indeling zien met een centrale lange gang met aan weerszijden kamers. Het oudste onderdeel is de keuken gevestigd in de kelder in het achterhuis.Deze ruimte maakte deel uit van het 14e-eeuwse stenen huis. Van de 18e-eeuwse ornamentatie zijn van belang: de vier gebeeldhouwde eikenhouten schoorsteenmantels naar ontwerp Allert Meijer en de mythologische schilderstukken van Hermannus Collenius. Voorts de slaapkamer met vroeg 18e-eeuws ledikant naar ontwerp van Daniël Marot en de gebrandschilderde ramen van Jacob Tewes, de herenkamer met een beschilderd inloopbuffet en het velouté-behang van 1700-'05 in de rekenkamer.