Diursum in den Ham
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Diursum in den Ham
Locatie
Adres: Stedumerweg 26, 9919 TE Loppersum
Loppersum
Gemeente Loppersum
Provincie Groningen

Het vroegere kasteelterrein ligt aan het einde van de oprit ten noordwesten van de Stedumerweg en een kilometer ten westen van de bebouwde kom van Loppersum.
Typologie

Het is niet bekend welk type kasteel Diursum is geweest.
Etymologie
De naam Duirsum is waarschijnlijk ontleend aan de edele heerd Duyrtsema, die iets ten westen van het kasteel heeft gelegen (Volgens Ten Broek, 1932, 103 en 106 is het kasteel Duirsum in den Ham voortgekomen uit de edele heerd Duyrtsema). ‘In den Ham‘ refereert aan de locale buurtschap (Ham is een aan water gelegen stuk land, hier het Fivelboezemgebied).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 03-03-2010

Huidige functie:

Op het voormalige borgterrein staat nu een boerderij. Een deel van de oude gracht is nog zichtbaar, maar de rest van het terrein is geëgaliseerd.