Auwemahuis
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Auwemahuis
Locatie
Adres: Hoofdstraat, Tolbert
Tolbert
Gemeente Leek
Provincie Groningen

Het vroegere borgterrein ligt 250 meter ten noordoosten van de kerk van Tolbert aan de Hoofdstraat.
Typologie

In 1546 is er sprake van 'Ipinge olde steenhuis' (Feenstra en Oudman 2004, p. 142). Volgens Formsma e.a. 1973, p. 400 wordt hier mogelijk Auwemahuis bedoeld.
Etymologie
De naam Auwemahuis is afgeleid van de familienaam Auwema, met variaties als Awema en Ouwema (15e - 17e eeuw).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 27-05-2009

Huidige functie:

Het vroegere borgterrein is als zodanig nog aanwijsbaar, nu echter overbouwd met twee boerderijcomplexen. De restanten van de grachten aan de noord- en oostzijde zijn nog intact.