Duyvestein / Duivestein
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Duyvestein / Duivestein
Locatie
Adres: N.v.t.
verdronken dorp Poelwijk
Gemeente Binnenmaas
Provincie Zuid-Holland

Eind jaren '50 werden fundamenten blootgelegd ten oosten van Maasdam, waarbij gedacht werd de fundamenten te hebben blootgelegd van kasteel Duivestein, maar dit bleken de resten te zijn van het kasteel Weede. Het is niet duidelijk waar Duivestein dan wel gelegen was. In Batavia Illustrata (1685, Deel 1, p. 1216): "'t Huys te Duycestein heeft in den verdronken Waart gelegen, tusschen Laar en Poelwijk, en wordt daarom genoemt in de oude brieven Duyvestein in Poelwijk, en Castrum Duijvestein apud Laar, waar uit ook volgt, dat Laar en Poelwijk bij malkander gelegen hebben, en dat men niet geschreven heeft, Leer maar Laar-ambacht; dit Huys te Duyvestein is met den inbreuk van den grooten Waart mede vergaan." Ons Voorgeslacht, 1981, 54, noot 2: "Het slot werd ten tijde van de St-Elisabeths Vloed bewoond door Aert Boot van Barendrecht en zijn vrouw Machtild van Slingelandt, die met 5 kinderen aldaar verdronken zouden zijn."
Typologie

Etymologie
Huidige situatie