Berendrecht (Oud)
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Berendrecht (Oud)
Locatie
Adres: Poelgeestlaan/Rijnenburg
Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp
Provincie Zuid-Holland

Oud Berendrecht (1420-1574) stond op de plaats nabij de hedendaagse Scheppingskerk - in het centrum van Leiderdorp - op de hoek van de Poelgeestlaan en de Rijnenburg. Deze locatie bevindt zich nabij de Oude Rijn en ten noorden van het huis ter Mey (zie formulier 'Mij, Huis ter'). De locatie is vastgesteld aan de hand van de kaart van het Rijnland uit 1746. Er is weinig bekend over de (staat van) archeologie en het is lastig vast te stellen of Berendrecht tot de kastelen gerekend kan worden De vraag is lastig. Hoewel hier sprake is van een (laat) middeleeuws gebouw en er een afhankelijkheidsrelatie was tot een persoon of instelling, ontbreken enkele andere toetsingscriteria. Het feit dat in de literatuur gesproken werd van een ‘huis’, vult het beeld enigszins aan. Het huis dient niet verward te worden met Berendrecht te Aarlanderveen en te Zoeterwoude.
Typologie

Etymologie
Berendrecht was een geslacht in Zuid-Holland. Het Berendrecht dat in dit formulier behandeld wordt, wordt ook wel Oud Berendrecht genoemd om de tegenstelling aan te geven met Nieuw Berendrecht in Aarlanderveen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 09-12-2011

Huidige functie:

De voormalige kasteelplaats ligt in de wijk Ouderzorg/Zijlkwartier, in de bebouwde kom van Leiderdorp.