Allersmaborg
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Allersmaborg
Locatie
Adres: Allersmaweg 64, 9891 TD Ezinge
Ezinge
Gemeente Winsum
Provincie Groningen

Het kasteelterrein ligt ten noordoosten van het dorp Ezinge aan de dijk van het Reitdiep.
Typologie

De onderkelderde éénlaagse zuidvleugel is in de 16e eeuw gebouwd (mogelijk 15e eeuw, nb. de kloostermoppen uit de 13de of 14de eeuw zijn hergebruikte stenen, gezien het wilde verband van het metselwerk en de vele koppen). Hij meet 8.60 x 12.70 m.
Etymologie
De naam van het huis is afgeleid van de familienaam Allersma.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 15-07-2009

Huidige functie:

Het huidige kasteel bestaat uit drie vleugels. De huidige oostvleugel (vooraanzicht) werd in twee etappes gebouwd. De begane grond in de 2e helft van de 18e eeuw en de verdieping in de 1e helft van de 19e eeuw. Het zuidelijke achterhuis (gedeeltelijk onderkelderd) kwam tot stand in de 16e (mogelijk 15e) eeuw en het noordelijke deel in de 17e eeuw. Rond 1880 werd achter het kasteel het koetshuis en aan de noordzijde van het voorplein een dienstwoning gebouwd (rijksmonument nr. 510921). In 1915 werd de ruimte tussen het kasteel en de dienstwoning opgevuld met een prieel (rijksmonument nr.510921). Bij de ophaalbrug staat een in neogotische trant gewijzigde duiventil. Het geheel is door grachten en boomsingels omgeven.