Cranenburch / borch
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Cranenburch / borch
Locatie
Adres: Beeklaan/Hanenburglaan
Den Haag
Gemeente Den Haag
Provincie Zuid-Holland

Het object Cranenburch heeft ten zuiden van het huidige afwateringskanaal gelegen, waar de Beeklaan uitkomt op de Hanenburglaan. De locatie bevindt zich waarschijnlijk niet ver van de plaats waar nu de kerk van de Vrijzinning Hervormde Gemeente staat. Exacte coördinaten zijn door het ontbreken van archeologische gegevens lastig te bepalen. Daarnaast is het onbekend op welke informatie de ligging van het object is gebaseerd. Mogelijk is als locatie de boerderij Cranenburg aangehouden die tot aan het einde van de 19de eeuw heeft bestaan. Over hoe het gebouw er uit heeft gezien is door een gebrek aan afbeeldingen en archeologische gegevens tevens niets bekend (Janson, 1971, 24). Het is daarom niet met zekerheid vast te stellen dat het een kasteel betrof.
Typologie

Etymologie
Onbekend
Huidige situatie
Er is niets meer over van het voormalige Cranenborch en de latere boerderij. Op het terrein staan nu waarschijnlijk kantoren/bedrijven.