Loosduinen / Groene berch
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Loosduinen / Groene berch
Locatie
Adres:
Loosduinen
Gemeente Den Haag
Provincie Zuid-Holland

In Loosduinen heeft vrijwel zeker een mottekasteel gelegen, de exacte plaats is echter lastig vast te stellen (Janson 1971, 90). Op zestiende eeuwse kaarten is het kasteel aangegeven als een heuvel door grachten omringd (Stöver 2000, 27). Meningen over de locatie zijn echter verdeeld; de 'Tegenwoordige Staat' plaatst het voormalig kasteel op het terrein van de buitenplaats Henneberg. Beelaerts van Blokland zoekt de burcht echter naast de Nederlands Hervormde kerk (Janson 1971, 90). Ook op de kaart van Cruquius van 1712 staat 'de heuvel' ongeveer aangegeven op de plek waar nu de oude Hervormde Kerk staat.
Typologie

Etymologie
De 'Groene berch' is de naam zoals die verschijnt op de kaart van Jacob Coenraeds van 1580. Vermoedelijk refereert dit aan de motte waarop het kasteel naar alle waarschijnlijkheid heeft gelegen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 07-11-2011

Er is geen sprake meer van een kasteel. De Hervormde Kerk en haar kerkhof maken nu deel uit van het voormalige kasteelterrein en kenmerken zich nog door een aanzienlijke verhoging van de vlakke omgeving.