Swathenburch / Swadenburg, Suadenburch, Burcht te Alphen, de Hooge Burch, Zwaaneburg)
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Swathenburch / Swadenburg, Suadenburch, Burcht te Alphen, de Hooge Burch, Zwaaneburg)
Locatie
Adres: Onbekend
Zwammerdam
Gemeente Alphen aan den Rijn
Provincie Zuid-Holland

Ter bescherming van de uitgestrekte veenwildenis ten oosten van Leiden hadden de Hollandse graven in de loop van de 10e eeuw in de polder Stekede of de Steekt een grensburcht, genaamd Swathenburch, gesticht (Fockema Andrea e.a. 1951, 96). De grensburcht lag nabij het voormalige castellumterrein (Archis monumentnr. 10685). Op de kaart van Rijnland (1746) is nog een gebouw zichtbaar dat aangeduid wordt als Den Burcht. Waarschijnlijk ging het hier om een boerderij. Het object kende verschillende namen (synoniemen), bijvoorbeeld Hooge Burch. Uit teksten is dus op te maken dat de burcht een verdedigende functie had, maar door een gebrek aan archeologische gegevens is het niet met zekerheid vast te stellen of het object voldoet aan de definitie van kasteel.
Typologie

Etymologie
Swatte of Sweththe betekent in het oudfries: grens. Dit refereerde naar het feit dat het een grensburcht betrof (Hardenberg 1968, 96).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 01-11-2011

Op de locatie van de middeleeuwse burcht en het latere castellum is niets meer zichtbaar. Boerenwoningen maken nu deel uit van het terrein.