Boxmeer
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Boxmeer
Locatie
Adres: Veerstraat 49
Boxmeer
Gemeente Boxmeer
Provincie Noord-Brabant

Kasteel Boxmeer is gelegen net buiten de bebouwde kom ten oosten van Boxmeer en ten westen van de Maas.
Typologie
 (Vermoedelijk)
Over de plattegrond en het uiterlijk van dit kasteel in de middeleeuwen is weinig met zekerheid te zeggen. Men vermoedt dat het kasteel in de vroegste periode (13e eeuw) een omgracht kasteel moet zijn geweest dat vervolgens herhaaldelijk is beschadigd en opnieuw is opgebouwd. Over de exacte omvang van die schade is ook weinig zeker. Bas Aarts verwoordt de hypothese dat dit kasteel in een eerste fase een motte is geweest, bestaande uit bebouwing (vermoedelijk een pallisade met torens) op een heuvel, die werd aangelegd op een eiland in De Meer, een dode rivierarm van de Maas (Aarts 2007, 56).
Etymologie
Boxmeer dankt zijn naam aan 'De Meer', een dode arm van de rivier de Maas ter plaatse. Het kasteel werd gebouwd op een eiland in deze 'Meer'.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 09-05-2008

Tegenwoordig doet het voormalige adellijke huis dienst als kloosterverzorgingshuis onder de noemer St. Anna. De voormalige gracht is nog ten dele bewaard gebleven aan de voorkant en heet tegenwoordig Het Meer.