Vlissingen, Kasteel van
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Vlissingen, Kasteel van
Locatie
Adres: Paul Krugerstraat/Hobeinsteeg
Vlissingen
Gemeente Vlissingen
Provincie Zeeland

Op het punt Hobeinstraat - Paul Krugerstraat (zie bovenstaande coördinaten) zijn in 1961 de resten gevonden van waarschijnlijk het Kasteel van Vlissingen uit 1264 (Algemeen Handelsblad 1961). Van den Broecke stelt in zijn boek uit 1978 dat het voormalig Kasteel van Vlissingen gelegen was op de plaats waar nu het stadhuis van Vlissingen is gesitueerd en dat sluit bij de locatie van de archeologische vondsten aan. Van den Broecke baseert zich waarschijnlijk op de publicatie van P.K. Dommisse uit 1910, met name de als bijlage toegevoegde reconstructiekaarten van de ontwikkeling van de plattegrond van Vlissingen. Dommisse localiseert hier het kasteel direct aan de noordoostzijde van het dorp Oud-Vlissingen. In oorkonden wordt het object zowel een sterkte als een huis genoemd (Van der Aa 1848, 771-772).
Typologie
 (mogelijk adellijk huis)
Het Kasteel van Vlissingen is te typeren als een adellijk huis. Op een kaartje van Oud-Vlissingen (situatie van 1264) door P.K. Dommisse staat het kasteel afgebeeld in de vorm van een U, maar in hoeverre dat betrouwbaar is, is niet bekend (Dommisse 1910).
Etymologie
Het kasteel is genoemd naar de plaats waar het gelegen was, namelijk Vlissingen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 12-10-2011

Huidige functie:

Het kasteel bestaat niet meer, op het terrein staat tegenwoordig het stadhuis. Tevens herinnert de Kasteelstraat ons aan het bestaan van het middeleeuwse kasteel. Vreemd is echter dat de straat elders is gelegen dan waar de opgravingen zijn gedaan (kruising Hobeinstraat - Paul Krugerstraat).