Oude Huys / Antiqua Domus
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Oude Huys / Antiqua Domus
Locatie
Adres: Oude Huys, ong.
Helmond
Gemeente Helmond
Provincie Noord-Brabant

Het Oude Huys lag ten westen van de Zuid-Willemsvaart in Helmond, 275 meter ten zuidwesten van het kasteel van Helmond (direct ten oosten hiervan zijn de fundamenten gevonden van een ronde stenen toren, zie: Den Borch / Nova Domus).
Typologie

Opgravingen hebben aangetoond dat er in ieder geval sprake was van een toren, gebouwd van hout.
Etymologie
Mogelijk is de naam pas ontstaan nadat er een nieuw kasteel werd gebouwd. Mits de ronde fundamenten ten oosten van dit object een woontoren betrof en niet een torenmolen, dan had daar de benaming 'Nova Domus' betrekking op. De zinsnede 'de antiqua domo cum suis attinentijs ex parte altarum' had dan betrekking op het Oude Huys.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 19-12-2011

Huidige functie:

Het kasteel bestaat niet meer. De sporen vanhet middeleeuwse kasteel uit hout zijn nu overbouwd. Op de locatie liggen een park en een weg.