Geffen / Nuland / Vladeracken
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Geffen / Nuland / Vladeracken
Locatie
Adres: Singel, ong.
Nuland
Gemeente Maasdonk
Provincie Noord-Brabant

In Nuland, 300 meter ten noorden van de kerk, in de ronding van de Singel heeft het voormalig omgrachte ronde terrein gelegen waar het kasteel op stond. Het noordelijke van de voormalige twee omgrachte terreinen was waarschijnlijk de voorburcht en het zuidelijke, de hoofdburcht.
Typologie

De typologie van het middeleeuwse huis is onbekend.
Etymologie
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 29-08-2011

Huidige functie:

Er is geen middeleeuwse bebouwing meer zichtbaar in het landschap, ook de grachten, die op de kadastrale minuut nog zichtbaar waren, zijn inmiddels gedempt. De Singel, de straat die er nu langs loopt, heeft wel de vorm van de voormalige gracht aangenomen en daarlangs loopt ook nog een slootje. Het terrein is gedeeltelijk bebouwd, maar als het kasteel op het zuidelijke omgrachte terrein heeft gestaan, is dat momenteel onbebouwd grasland.