Piloersema / Hamsterborg
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Piloersema / Hamsterborg
Locatie
Adres: Sietse Veldstraweg 25
Den Ham
Gemeente Zuidhorn
Provincie Groningen

Het kasteelterrein ligt 500 meter ten westen van het dorp Den Ham aan de Sietse Veldstraweg 25, en ca 125 meter ten zuidoosten van het huidige Piloersema.
Typologie

Het is niet bekend welk type kasteel Piloersema in de middeleeuwen is geweest.
Etymologie
De herkomst van de naam Piloersema, die door zijn uitgang aan een persoonsnaam doet denken, is onbekend. Uit resp. 1448 en 1453 zijn uitsluitend de namen bekend van Lubbe Pylosum en Datho Pijloetsem. De naam Hamsterborg is ontleend aan het dorp Den Ham.
Huidige situatie
Het kasteelterrein ligt ca 125 meter ten zuidoosten van het huidige Piloersema. De structuren van singel, gracht en podium zijn nog grotendeels duidelijk herkenbaar in het veld en op de actuele hoogtekaart (AHN). Het kasteelterrein in gebruik als weide.