Gronenburg
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Gronenburg
Locatie
Adres: N.v.t.
Groningen
Gemeente Groningen
Provincie Groningen

De Gronenburg heeft gelegen in een meander van de Hunze, op de plek, waar nu de Finse haven ligt uitmondend in het (Nieuwe) Winschoterdiep en het aangrenzende industrieterrein.
Typologie

Waarschijnlijk was de Gronenburg een woontoren. Bij de opgraving in 1960 door H.T. Waterbolk is een duidelijke funderingssleuf gevonden van 13 x 13 m, breedte 2,5 - 3 m. Kennelijk heeft daar een steenhuis gestaan, gelet op de teruggevonden stenen-, puin- en kalkresten.
Etymologie
De Gronenburg heeft gelegen in een meander van de Hunze, op de plek, waar nu de Finse haven ligt uitmondend in het (Nieuwe) Winschoterdiep en het aangrenzende industrieterrein.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 31-3-2010

Huidige functie:

Het terrein is volledig vergraven ten behoeve van de aanleg van het (Nieuwe) Winschoterdiep, de Finse haven en een industrieterrein.