Coudenhoven / Koudenhoven / Beauregard
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Coudenhoven / Koudenhoven / Beauregard
Locatie
Adres: Wasvenpad, ong. (?)
Eindhoven, Tongelre
Gemeente Eindhoven
Provincie Noord-Brabant

Archis waarnemingsnummer 200076 geeft de locatie aan waar in 1936 funderingen zijn gevonden (op een rond, enigszins verhoogd terrein) van een rechthoekig gebouw, mogelijk kasteel Coudenhoven. Op de kadastrale minuut van Tongelre, sectie B, blad 1 is bij nummer 2 duidelijk een rond omgracht terrein te zien. In Taxandria V (1898) wordt als locatieomschrijving gegeven: 'Dit kasteel werd gebouwd aan de Dommel op het perceel, thans kadastraal bekend tc Tongelre in sectie B, no 2 en wel ter plaatse, waar de Dommel eene bocht maakt en de gemeente Tongelre van Woensel scheidt'. Op latere kaarten (bijv. Historische atlas 1836/1943) wordt een object met de naam Koudenhoven aangegeven, ten oosten van dit terrein, maar dat zou een opvolging kunnen zijn van het kasteel in de vorm van een boerenhoeve. Er staat nu geen bebouwing meer met de naam Koudenhove, maar een straatnaam doet er nog wel aan herinneren.In dit formulier wordt uitgegaan van het Archisterrein als zijnde de vermoedelijke locatie van het kasteel Coudenhoven. De hier gegeven coördinaten zijn gebaseerd op Archis waarnemingsnummer 200076. Ten oosten van de Dommel bij Tongelre, ten noorden van de Orpheuslaan en het Wasvenpad.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 06-07-2011

Huidige functie:

De ronding van het middeleeuwse kasteelterrein is in het terrein aangegeven door middel van de begroeiing. Er is sprake van een enigszins verhoogd stuk land, waarop een blokhut van het Catharinagilde staat.