Putkop
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Putkop
Locatie
Adres: N.v.t.
Woerden
Gemeente Woerden
Provincie Utrecht

De exacte huisplaats van Putkop is niet met zekerheid aan te wijzen. Het huis was gelegen in Woerden, ten noorden van de Oude Rijn, op de grens tussen Holland en het Sticht, aan de Hollandse kant. Er moet gezocht worden naar een boerderij met de huidige naam 'Putkuip'. Bij het Utrechts Archief is daar een aansichtkaart van te vinden, maar het is vooralsnog niet duidelijk waar deze staat of gestaan heeft (http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1890-1900/118735 geraadpleegd op 25-08-2010).De hier aangegeven locatie (X&Y en Lengte- en Breedtegraden geven een mogelijke locatie aan, een terrein strategisch gesitueerd op de grens van Holland, langs het water, met kruisende wegen.Ten noorden van het punt waar de straten Gerverscop en Breeveld samenkomen.
Typologie

Putkop wordt in 1420 beschreven als een blokhuis. Hier is helaas niet uit af te leiden welk type kasteel het geweest is.
Etymologie
Het is niet bekend waar de naam Putkop vandaan komt.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 30 november 2001

Huidige functie:

Putkop is verdwenen. Het is niet duidelijk of er ondergronds nog resten aanwezig zijn.