Ruwenberg, De Grote / Groot Ruwenberg
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Ruwenberg, De Grote / Groot Ruwenberg
Locatie
Adres: Ruwenbergstraat 7, 5271 AG
Sint Michielsgestel
Gemeente Sint Michielsgestel
Provincie Noord-Brabant

Groot Ruwenberg ligt aan de Dommel in het Noord-Westen van Michielsgestel, net buiten de bebouwde kom.
Typologie

Het kasteel de Ruwenberg is vermoedelijk ontstaan uit een versterkte woonstede uit de tweede helft van de 14e eeuw. Toen zou er al sprake zijn geweest van een leen met de naam Ruwenberg. Van dit oudste bouwdeel zijn funderingen en muurresten teruggevonden. De 14e-eeuwse bouwresten zijn opgenomen in het grotendeels 16e-eeuwse kasteel. In die tijd heeft waarschijnlijk een grootscheepse verbouwing plaatsgevonden om van het middeleeuwse kasteel een luxer woonhuis te maken. (Gruben, 1991, 68-77). Van dit 16e-eeuwse bouwdeel resteert tegenwoordig nog de achtzijdige toren aan de binnenplaats en in de voor- en zijvleugels zijn volgens Gruben nog resten zichtbaar van de 16e-eeuwse bouwconstructie.
Etymologie
Huidige situatie
Groot-Ruwenberg is in gebruik als conferentie-oord.