Molen, Ter / Schuilenburg
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Molen, Ter / Schuilenburg
Locatie
Adres: Schuilenburgerweg 54, 7447 RP Hellendoorn
Schuilenburg
Gemeente Hellendoorn
Provincie Overijssel

Schuilenburg is gelegen op de westelijke oeverwal van de Regge, ca. twee kilometer ten noordoosten van het dorp Hellendoorn.
Typologie

Op basis van de opgravingsplattegrond van F. van Bylandt uit 1841 kan worden vastgesteld dat Schuilenburg een vierkant kasteel is geweest.
Etymologie
In de oudst bekende aktes uit het archief van Rechteren, waaronder een 15e -eeuws afschrift van een verkoopakte uit 1339 wordt het huis ‘Ter Molen’ genoemd. Ook het oudste geslacht voerde deze naam. De naam is een verwijzing naar de aanwezige watermolen(s). Met vererving van de havezate van de familie Van Almelo naar de familie Schuilenburg doet laatstgenoemde naam z’n intrede als benaming voor het huis. Het stamslot van deze familie heet ook Schuilenburg, gelegen tussen Terborg en Silvolde in de provincie Gelderland, maar is inmiddels (ook) verdwenen.
Huidige situatie
De hoofdburcht is gelegen op een vierkant terrein, waarvan het grachtenpatroon in 1998 is gereconstrueerd. In 2005 is er een brug naar het kasteeleiland gebouwd, waarin een stuk van het originele landhoofd is opgenomen.