Rhaan
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Rhaan
Locatie
Adres: Mekkelinkweg 10
Rhaan
Gemeente Hellendoorn
Provincie Overijssel

Het huis was gelegen op de zuidelijke oever van de ca. 150 jaar geleden sterk gekanaliseerde riviertje de Regge.
Typologie

Mogelijk is het huis in eerste instantie gebouwd als een zaaltoren.
Etymologie
In het archief van de registers en rekeningen van het bisdom Utrecht 1325-1336 wordt het goed aangeduid als 'Roden' en in het leenrepertorium van Overijssel in 1382 als 'Raden', hetgeen waarschijnlijk op gerooid land duidt.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 3-4-2011

Bovengronds is niets meer zichtbaar van Rhaan. Er resten nog wel twee lanen die waarschijnlijk uit de achttiende-eeuwse aanleg bij het huis stammen.