Overcinge
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Overcinge
Locatie
Adres: Linthorst Homanlaan 1, 7971 RK
Havelte
Gemeente Westerveld
Provincie Drenthe

Het middeleeuwse huis Overcinge stond ten zuidwesten van Havelte voorbij de bosrand, langs de Linthorst Homanlaan, op de plek waar het huidige landhuis Overcinge staat.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 01-05-2011

Huidige functie:

Het middeleeuwse huis bestaat niet meer. Op dezelfde locatie staat tegenwoordig een landhuis, dat dateert uit de 17e eeuw, maar dat in de 19e sterk is gewijzigd. Tegen het landhuis is een boerderij gebouwd en ook staat op het terrein nog een poortgebouw en een toegangshek, dat ook dateert ui tde 17e eeuw.