Ordel, Den
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Ordel, Den
Locatie
Adres: Doornweg 2, 8035 PE
Zwolle
Gemeente Zwolle
Provincie Overijssel

Den ordel lag ten oosten van Zwolle en de Overijsselsche Vecht, langs de A28 waar de Lichtmisweg en de Doornweg elkaar raken. De exacte locatie van het oorspronkelijke Den Ordel is niet duidelijk. Ten tijde van het maken van de kadastrale minuutplans was de havezate reeds afgebroken.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 18-04-2011

Huidige functie:

De havezate zelf bestaat niet meer. Een bouwhuis van de oorspronkelijke havezate, met jaartal 1765 in een gevelsteen, is bewaard gebleven na de sloop van het hoofdhuis in 1815. De functie van dit pand is onbekend. Het terrein zelf kent nu een boerderij en is in gebruik als boerenerf.