Middelburg, ringwalburg te
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Middelburg, ringwalburg te
Locatie
Adres: Korte Burg/Nieuwe Burg (middelpunt)
Middelburg
Gemeente Middelburg
Provincie Zeeland

Eén van de ringwalburgen van Walcheren lag in Middelburg. De precieze coördinaten van deze ringwalburg zijn lastig te geven, maar de afbeelding van Middelburg in het werk van Van Heeringen uit 1995, waarop de ligging van de wal en de gracht van de burg en opgravingsputten staan aangegeven, geeft een goed beeld (hypothetische reconstructie) van de locatie. De ligging (de cirkel) van de ringwalburg is vastgesteld aan de hand van de overgangen van wal naar gracht in de profielen Lange Noordstraat, Walplein II en Abdijplein. Het middelpunt lag ten oosten van het middenpad (Lange Burg/Korte Burg) (zie lengte/breedtegraad) (Van Heeringen et al. 1995, 24). De ringwalburg wordt als een versterking gezien en diende ter verdediging tegen de invallen van de Vikingen.
Typologie

De burg van Middelburg was een ringwalburg, die werd aangelegd in het laatste kwart van de 9de eeuw.
Etymologie
Middelburg betekent: de burg in het midden (Silkens 2007, 17).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 13-03-2013

Huidige functie:

De Ringwalburg heeft geen functie meer. Het terrein is opnieuw bebouwd. Het stratenstelsel in Middelburg laat nog steeds (ondanks de veranderingen) de contouren zien van waar de burg gelegen moet hebben. Tot de wederopbouw tijdens en na de Tweede Wereldoorlog was het stratenpatroon namelijk gebaseerd op de Karolingische ringwalburg. Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden op de plek van de voormalige Lange Burg twee nieuwe straten, de Nieuwe Burg en Bachtensteene (Silkens 2007, 19).