Spijk, Huis te / Endelgeest / Huis te Hulft / het Torentje
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Spijk, Huis te / Endelgeest / Huis te Hulft / het Torentje
Locatie
Adres: Hofgeesterweg
Velsen
Gemeente Velsen
Provincie Noord-Holland

Huis te Spijk heeft in zijn bestaan meerdere namen gekend: Endelgeest, Huis te Hulft, Huis te Spijk en 'het Torentje'. Huis te Spijk lag ten zuidoosten van Velsen-Zuid en ten noordoosten van Velserbroek. Vanaf het jaar 1667 wordt de naam Huis te Spijk gebruikt. Bovenstaande vier punten geven de omvang van het terrein aan waarop Huis te Spijk heeft gestaan.
Typologie

Er is sprake geweest van een adellijk huis op een omgracht terrein. Mogelijk was dit huis gebouwd op een heuvel of ging het om een motte. Er is echter te weinig informatie om hier met zekerheid iets over te kunnen zeggen.
Etymologie
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 26-08-2011

Huidige functie: