Hoogwoud, Huis te
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hoogwoud, Huis te
Locatie
Adres: N.v.t.
Hoogwoud
Gemeente Opmeer
Provincie Noord-Holland

Over het kasteel te Hoogwoud is weinig bekend. Waarschijnlijk heeft dit kasteel in Hoogwoud bestaan, maar de exacte locatie is niet duidelijk. Er zijn twee mogelijke locaties voor het kasteel. Deze kwamen naar voren uit bronnenonderzoek van de heer B. Ooijervaar. Deze locaties zijn onderzocht door RAAP archeologisch adviesbureau. Locatie 1: is gelegen direct ten noorden van de bebouwde kom van Hoogwoud, ten westen van de Herenweg. Coordinaten: 124.600/526.100. In een akte uit 1699 wordt dit perceel Hofweide genoemd, in 1493 wordt deze naam ook al met het kasteel in verband gebracht. Daarnaast werden op een luchtfoto uit 1939 verhogingen en structuren gezien die mogelijk kon duiden op grachten.Locatie 2: ligt in de bebouwde kom van Hoogwoud, direct ten zuiden van de aansluiting van de Breebaartstraat op de Herenweg. Coordinaten: 124.775/525.925. Uit het bronnenonderzoek van de heer Ooijevaar bleek dat in de 18e eeuw zich hier een perceel met de naam 'Heerlijkheid Hofstede' of 'perceel van de heer of vrouw van Hoogwoud' bevond. Waarschijnlijk is er een herenhuis gebouwd op de locatie, na de sloop van een mogelijk kasteel. Dit huis is in 1741 verdwenen. De heer Ooijevaar vond deze locatie het minst waarschijnlijk vanwege de beperkte omvang van het perceel. Na onderzoek heeft geen van beide locaties eenduidige aanwijzingen opgeleverd om de aanwezigheid van het kasteel te bevestigen. Aangenomen wordt dat locatie 1 niet de locatie van het kasteel was, maar dat de percelen wel toebehoorden aan de kasteelheren. Waarschijnlijk ligt het kasteel binnen de bebouwde kom van Hoogwoud, hier zou echter meer onderzoek naar moeten worden gedaan (Rietkerk en Schiferli 2005).
Typologie

Etymologie
Huidige situatie