Niervaart / De Klundert
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Niervaart / De Klundert
Locatie
Adres: Onbekend
Moerdijk
Gemeente Moerdijk
Provincie Noord-Brabant

De polders van de vroegere heerlijkheid Niervaart (het huidige Klundert) zoals Van der Aa (1839) die beschrijft – en waar hij in zijn beschrijving melding doet van de aanwezigheid van ‘een slot en eene fraaije kerk’ – komen overeen met het huidige gebied ten zuiden van het dorp Moerdijk, iets ten noorden van Zevenbergen. De exacte locatie van het te vermoeden object is onbekend, hoewel (volgens Jan Barel van de HKK Willem van Strijen te Zevenbergen) ‘de meeste voorstellen wijzen naar een plaats even ten oosten van Klundert, in de buurt van 'De Ketel'’. Let wel: in ARCHIS is een waarneming opgenomen (nr. 53317), betreffende een structuur onder het maaiveld die is opgebouwd uit vier lagen (humeus zand, negen lagen gestapelde bakstenen, drie lagen grote natuurstenen blokken en een houten structuur) waarvan niet uitgesloten is dat het een fundament van een gebouw betreft. De exacte locatiecoördinaten van de vondst zijn: x-102.391, y-411.131. In hoeverre de mogelijkheid bestaat dat het hier gaat om resten van het te vermoeden kasteel dient te worden uitgezocht.
Typologie

De typologie is onbekend.
Etymologie
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 18-07-2011

Huidige functie:

De hudige situatie van het kasteelterrein is onbekend, aangezien de exacte ligging van dit vermoedelijk middeleeuwse huis onbekend is.