Deenenburcht / Denenburcht
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Deenenburcht / Denenburcht
Locatie
Adres: Nijverheidssingel
Breda
Gemeente Breda
Provincie Noord-Brabant

Op een stadsplattegrond van Breda die de situatie rond 1350 weergeeft (zie bijlage) bevindt zich net buiten de stadsmuren, ten zuidwesten van het kasteelterrein, een plek die wordt aangeduid met ‘hier hebben de Deenen gewoont’. Wanneer men deze kaart vergelijkt met de huidige situatie kan de voormalige locatie van de Denenburcht worden bepaald ter hoogte van de hoek van de Nieuwe Prinsenkade en de Nijverheidssingel. Een dergelijke locatiebepaling is uiteraard zeer speculatief, temeer omdat archeologisch onderzoek geen sporen van vroegere bewoning heeft aangetoond.
Typologie

De aanwezigheid van een al dan niet versterkte plek waar ‘de Denen gewoont hebben’ is dermate discutabel, evenals de locatie, dat over een mogelijke typologie alleen speculaties kunnen worden gedaan (zie hiervoor: Bouwgeschiedenis).
Etymologie
Huidige situatie