Ulvenhout, De Oude Hof van / De Oude Hof
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Ulvenhout, De Oude Hof van / De Oude Hof
Locatie
Adres: N.v.t.
Ulvenhout
Gemeente Breda
Provincie Noord-Brabant

Dit voormalig omgracht terrein bevindt zich ten oosten van De Mark, tussen het Mastbos en het Ulvenhoutse bos. Ten oosten van de Ulvenhoutselaan (die overgaat in de Dorpsstraat) en ten zuiden van de Bieberglaan is er een hoogteverschil in het landschap aangebracht waardoor de contouren van De Oude Hof van Ulvenhout weer zichtbaar zijn.
Typologie

 (?)
 (?)
Hoewel het grachtenpatroon (een 8-vormige omgrachting met twee eilandjes) sterk doet denken aan een mottekasteel, kan dit op basis van de huidige gegevens niet bevestigd worden, ondermeer omdat er op de zandopduiking geen ophogingspakket is vastgesteld. Hierdoor is het bepalen van een middeleeuwse typologie problematisch (zie ook Bouwgeschiedenis).
Etymologie
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 2008

Men heeft, na een archeologisch onderzoek door de afdeling Archeologie van de gemeente Breda in 2003, de gracht gedeeltelijk uitgegraven (tot 35cm) en de twee aangetroffen eilanden opgehoogd (tot 1m). Hierdoor zijn de contouren van de Oude Hof weer goed herkenbaar in het landschap.